Forretningsbetingelser

Vores Forretningsbetingelser er til for at skabe tryghed for os og vores kunder, når der indgås en aftale. Nedenstående retningslinjer er gældende for alle aftaler indgået med Hooked Aps, medmindre andet er aftalt skriftligt ved aftalens indgåelse. 

Priser & tillæg

Hooked tager forbehold for fejl i de angivne priser på hjemmesiden. Hooked kan til enhver tid ændre de angivne priser på hjemmesiden, hvis dette bliver nødvendigt.  Afholdes et event på 1. sal eller højere koster det 400kr eks. moms for den ekstra arbejdsbyrde. Afholdes eventet +25km fra vores produktionskøkken på Nørrebrogade 59. pålægges kørselsgebyr på 10kr pr. ekstra km. 

Der opkræves et fast servicefee på 4000kr eks. moms ved alle jobs (også uden foodtrucks). Ved booking 2x trucks pålægges 2x service fee. Service fee dækker 25km kørsel, emballage, personale og udstyr. Ved servering af natmad pålægges gebyr på 1500kr eks moms. På søn- og helligdage pålægges gebyr på 1500kr eks. moms.

Ekstra kuverter

Ekstra kuverter afregnes til den gældende kuvertpris. Evt. særmenuer og allergi-hensyn aftales individuelt senest 7 dage før eventet og hooked kan opkræve ekstra gebyr for at tilberede særmenuer. Dette aftales på forhånd.

Plads & strømkrav

Afhængigt af udstyr, antal kuverter og trucks skal vi bruge strøm og plads. Det er kundens ansvar at sørge for de nødvendige elektriske installationer, for at vi kan benytte vores køkkenudstyr. Vi fremsender en oversigt over plads- og strømrav, før aftalens indgåelse. Vores Foodtrucks skal have fri adgang til den ønskede placering. Det er nødvendigt med et fast, plant og vandret underlag på den ønskede placering til vores foodtrucks. 

I tilfælde af, at vi skal parkere ulovligt for at servere, vil en eventuel p-afgift blive pålagt kundens faktura. Hvis det kræver særlig tilladelse at servere/parkere på den ønskede placering, er det kundens ansvar at indhente denne tilladelse hos de relevante myndigheder. (OBS. Vi kan lovligt servere på privat område og på lovlige parkeringspladser. Dog må vi ikke servere ud mod en trafikeret vej/cykelsti).

Hygiejne og Fødevaresikkerhed

Hookeds foodtrucks og catering overholder fødevarestyrelsens regler og du kan finde vores seneste smileys på https://www.findsmiley.dk/Sider/Search.aspx?k=hooked.

Klargøring af Køkkener/trucks og evt. forsinkelse

Der vil ved ethvert arrangement altid skulle bruges noget tid på opsætning af trucks/ tilberedningsområde. Hooked påregner ca. 1 time til opsætning, afhængigt af jobbets omfang. Den forventede tid til opsætning forudsætter at der er gjort plads til os og at de aftalte plads- og strømforhold er gjort klar ved ankomst.